new holland logo
image image
new-avo-image_509x339_pad_478b24840a

Участие по проект

Проект "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Назад

Проект: Подкрепа за средни предприятия за преотдоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, по Договор BG16RFOP002-2.077-1835-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19  

 

Бенефициент:  ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД  

 

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.  

 

Начало: 01.02.2021 г.

Край:     01.05.2021 г.

bata agro 2022 image Виртуален щанд интерагри
бата агро 2022
ЗАПИТВАНЕ
* Задължителни полета
-->